Stall 43

Andra delen i en inslagsserie vi gör för ATG handlar om Stall 43.
En fantastisk förening där barn med autismspektrumdiagnos får komma till stallet på Solvalla och lära sig trav.

Inslagsserien kommer synas i ATGs kanaler.